Tập huấn tuyên truyền pháp luật biên giới Việt-Lào

Đây là Hội nghị đầu tiên được tổ chức để rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai tại các tỉnh còn lại trên tuyến biên giới Việt-Lào.
Ngày 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại Giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới cho các đối tượng chủ chốt ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có các già làng, trưởng bản, lãnh đạo xã và cán bộ chiến sỹ Biên phòng thuộc 16 xã của 5 huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào.

Đây là Hội nghị đầu tiên được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức để rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai tại các tỉnh còn lại trên toàn tuyến biên giới Việt-Lào.

Tại hội nghị các đại biểu đã được đại diện các bộ, ngành có liên quan giới thiệu những nội dung cơ bản về các vấn đề liên quan đến biên giới Việt Nam-Lào.

Nhiều vấn đề nổi bật được nêu ra như: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan biên giới Việt Nam-Lào và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước; kết quả hợp tác thương mại biêng giới Việt Nam- Lào năm 2012, kế hoạch hợp tác năm 2013 và những quy định về thương mại biên giới; Tình hình an ninh biên giới Việt- Lào và kết quả công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng, những vấn đề đặt ra trong xây dựng và bảo vệ biên giới; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Theo đánh giá của các đơn vị chức năng, những năm qua, các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Lào đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quần chung nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới. Đồng thời xây dựng phong trào quần chúng tự quản, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh. Nhờ đó, tình hình an ninh biên giới được giữ vững, phối hợp với nước bạn Lào xây dựng đường biên giới hữu nghị cùng phát triển.

Thông qua hội nghị này, những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sẽ được các đại biểu phổ biến đến nhân dân, giúp đồng bào vùng biên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới./.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục