Tap trung lam tot viec nam bat tinh hinh tu tuong trong nhan dan hinh anh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 28/12, Hội nghị tổng kết công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 2020 đã diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trương ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân Vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Trương Thị Mai đánh giá cao những đóng góp và sự phối hợp hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc triển khai công tác dân vận thời gian qua.

Trương Thị Mai lưu ý trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương cần tập trung thực hiện tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 290 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cần tập trung làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân; lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, nhân dân cho các văn kiện của Đại hội Đảng.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tham gia tích cực, có hiệu quả việc triển khai, thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là nắm bắt, quan tâm, lắng nghe, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp tham mưu, phòng ngừa, giải quyết các vấn đề nóng, phức tạp; thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; chuẩn bị tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2020; 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020)...

Báo cáo tại Hội nghị cho biết trong năm 2019, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; công tác củng cố, phát triển đoàn viên, hội viên được quan tâm chú trọng; các phong trào thi đua, cuộc vận động ngày càng đổi mới, có sức lan toả rộng khắp, đi vào thực chất, có chiều sâu.

[Trưởng ban Dân vận Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc]

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò, chức năng đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và người lao động. Đội ngũ cán bộ các cấp đã sâu sát nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn mới phát sinh, tạo môi trường hoà bình, ổn định cho các địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội còn tồn tại một số vấn đề cần lưu ý như: công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhất là các vấn đề nóng, nổi cộm và bức xúc của nhân dân chưa kịp thời; còn thiếu các giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp cơ sở còn thấp…

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội  tiếp tục tăng cường, chủ động nắm tình hình nhân dân; xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở; quán triệt, triển khai và vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát động./.

Anh Dũng-Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)