Trong phiên họp sáng 10/12, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIV đã bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2010-2011.

Kết quả, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Ông Phạm Văn Sinh, sinh năm 1958, là kỹ sư nông nghiệp, cử nhân luật. Trước đó, ông Sinh giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình./

Thanh Phú (TTXVN/Vietnam+)