Ngày 13/1, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức công bố Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn, đã chủ trì Hội nghị.

Theo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Qua kiểm tra, rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý các vụ việc sai phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính công...; trong đó, đã chỉ đạo khởi tố điều tra xử lý một số vụ án về tham nhũng kinh tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các kiến nghị của đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Đoàn công tác đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của cấp ủy địa phương, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng các sở, ban, ngành chức năng, địa phương tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm; tăng cường kiểm tra, thanh tra để phát hiện điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, chức vụ, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

[Thông tin xấu độc, bôi nhọ lãnh đạo ở Thanh Hóa đã giảm mạnh]

Trước đó, từ ngày 25 đến 30/11/2019, thực hiện kế hoạch, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Đoàn công tác số 2 đã tiến hành kiểm tra đối với 21 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mục đích kiểm tra là nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ thông qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra giải pháp tốt nhất để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)