Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp ngành TT-TT

Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông phát huy vai trò trong việc tham mưu, tư vấn cho Bộ Thông tin Truyền thông thực hiện các chiến lược quốc gia của ngành.
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp ngành TT-TT ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra  Quyết định số 662/QĐ-BTTTT (ngày 13/5/2021) phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông phát huy vai trò trong việc tham mưu, tư vấn cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các chiến lược quốc gia của ngành, như: Chiến lược hạ tầng số, Chiến lược hạ tầng bưu chính, Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Chiến lược chính phủ số, Chiến lược kinh tế số và xã hội số, Chiến lược an toàn không gian mạng quốc gia, Chiến lược chuyển đổi số báo chí, góp phần để Việt Nam phát triển và bền vững.

[8 ngành ưu tiên chuyển đổi số của Chính phủ là trọng tâm của DX Day]

Cụ thể, với lĩnh vực bưu chính: Xây dựng, bổ sung cơ chế, chính sách tạo thị trường cho doanh nghiệp bưu chính phát triển. Trong đó, triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; bảo đảm hết năm 2021 có 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ; hỗ trợ, đẩy mạnh khai thác sàn thương mại điện tử; hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số, đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa..

Lĩnh vực viễn thông: Tăng cường thu hút đầu tư vào hạ tầng số thông qua các giải pháp thúc đẩy việc xây lắp, sử dụng chung hạ tầng, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào hạ tầng số mới. Triển khai 5G theo giai đoạn để phổ cập toàn quốc vào năm 2025.

Cung cấp các dịch vụ số phổ cập hướng tới mục tiêu mỗi người dân 1 smartphone, mỗi hộ gia đình 1 đường cáp quang; thúc đẩy kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao, từ đó đối soát thông tin thuê bao, chuẩn hóa dữ liệu khách hàng để số điện thoại có thể trở thành định danh số, tài khoản số...

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông: Thí điểm cho phép doanh nghiệp được thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp và được tự quyết việc sử dụng quỹ sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Chuyển trọng tâm từ hỗ trợ, ưu đãi trực tiếp về tài chính, tín dụng dưới dạng vay ưu đãi, trợ cấp... sang các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và gắn ưu đãi với khuyến khích chấp nhận rủi ro khi đầu tư, tái đầu tư vào công nghệ số. Nghiên cứu đề xuất việc xây dựng chính sách tạo điều kiện đa dạng hóa các kênh huy động vốn mới...

Với lĩnh vực an toàn thông tin: Tập trung thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả đối với 12 sản phẩm an toàn, an ninh mạng tiêu biểu; đánh giá đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật; thúc đẩy kinh doanh sản phẩm an toàn thông tin mạng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và sản phẩm phổ cập sử dụng cho người dân.

Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin: Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, dự kiến nghiên cứu đặt hàng các doanh nghiệp công nghệ thông tin triển khai các nền tảng chuyển đổi số cho các ngành, các lĩnh vực quan trọng, cấp thiết ở cả 3 trụ cột chính quyền số, xã hội số, kinh tế số...

Lĩnh vực báo chí: Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành mới đối với các chính sách phát triển báo chí không còn phù hợp; như quy định cơ quan báo chí thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp có thu nhưng phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định áp dụng chung mức thuế suất như doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí; quy định về nhuận bút và quỹ nhuận bút. Thực hiện đặt hàng các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trong năm 2021. Ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong hoạt động quản lý báo chí.

Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử: Thí điểm trên OTT không phát sóng 7 kênh truyền hình thiết yếu để cạnh tranh với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình nước ngoài.

Thành lập liên minh các nhà sản xuất và phát hành game online trong nước để ngăn chặn thiệt hại cho doanh nghiệp trong nước và thất thu thuế.

Vận hành Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam hỗ trợ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp không bị thiệt hại do bị tin giả lan tràn trên mạng; Sửa đổi Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 tạo sự bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực quảng cáo trên không gian mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục