Thành lập Hội đồng xét tặng nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Hội đồng được thành lập nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng các danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân,” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.
Thành lập Hội đồng xét tặng nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú ảnh 1Tôn vinh “Nghệ nhân Nhân dân,” “Nghệ nhân Ưu tú” tại Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1440/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân,” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng các danh hiệu nêu trên trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Thành phần Hội đồng gồm 16 người, trong đó Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm ông Hoàng Đạo Cương - Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Xuân Giang - Tiến sỹ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân,” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

[Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh]

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân, nhân dân,” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết công việc. Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quy chế làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng thực hiện theo Quy định của Bộ Tài chính về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân,” “Nghệ nhân ưu tú” do ngân sách Nhà nước cấp trong kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục