Thanh pho Ha Noi: Dai bieu nu du Dai hoi lan thu XVI chiem 12% hinh anh 1Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội diễn ra chiều 20/10, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, dự Đại hội lần thứ XVI sẽ có 497 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó có 60 đại biểu nữ, chiếm tỉ lệ hơn 12%.

Cùng tham dự Đại hội lần thứ XVI có 67 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV là đại biểu đương nhiên, 430 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Theo ông Phong, Đại hội lần thứ XVI này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đồng thời quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm (2015-2020); đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Ông Phong cũng nhấn mạnh, chủ đề của Đại hội XVI là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hung, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Do đó, việc lựa chọn cán bộ trong nhiệm kỳ XVI là rất quan trọng.

Cũng tại buổi giao ban báo chí, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “trẻ hóa cán bộ” trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI, ông Phan Chu Đức, Phó ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, tỷ lệ trẻ của cán bộ dự Đại hội là dưới 40 tuổi và phải đang giữ các trọng trách quan trọng (không bí thư thì cũng phải chủ tịch các quận, huyện, hay các vị trí quan trọng), trong đó có cả cán bộ nữ.

“Đến thời điểm này, Ban chấp hành Thành ủy khóa XV đã chuẩn bị cán bộ trẻ đạt 6,07% (so với nhiệm kỳ trước thì đã tăng 3,65%), điều này cho thấy Hà Nội đã rất quan tâm cán bộ trẻ. Và, tôi vẫn nói là công tác cán bộ không thể một sớm một chiều được, mà đào tạo cán bộ cần phải có quy trình, lộ trình, phải có thử thách, rèn luyện và trải qua thực tiễn, chứ không phải cứ trẻ là bầu vào Đại hội được,” ông Đức nhấn mạnh.

Ông Đức cũng cho biết, để chuẩn bị cho Đại hội, Thành ủy Hà Nội đã tiến hành đào tạo các lớp nguồn xây dựng cho Ban chấp hành Thành ủy của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI và các nhiệm kỳ tiếp theo 108 đồng chí cán bộ trẻ đang giữ các trọng trách như Bí thư huyện ủy, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các vị trí lãnh đạo quan trọng.

“Theo quy định của Trung ương, Ban Chấp hành Thành ủy khóa XVI có 75 đồng chí, không kể các đồng chí Trung ương luân chuyển về. Hiện nay, Ban Chấp hành Thành ủy khóa XVI đã chuẩn bị con số dư là 13,5% (theo quy định thì số dư là từ 10-15%). Như vậy, con số này là hoàn toàn đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương,” ông Đức nhấn mạnh./.

Mai Mạnh (Vietnam+)