Thí sinh trên cả nước bắt đầu môn thi Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trong 5 bài thi, chỉ có môn thi đầu tiên là Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Minh Sơn - Hoàng Hiếu (Vietnam+)