Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 với 472/477 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 ảnh 1Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều muộn 27/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 với 472/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, Nghị quyết quyết nghị, Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Hai theo quy trình tại một kỳ họp).

Nghị quyết cũng điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai (tháng 10/2021) sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5/2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10/2022).

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, tại Kỳ họp thứ Ba sẽ được trình Quốc hội thông qua các dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có). Đồng thời, cho ý kiến về các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Tại kỳ họp thứ Tư, trình Quốc hội thông qua các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời, trình Quốc hội cho ý kiến về các dự án: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

[Họp Quốc hội: Đổi mới, chủ động trong công tác xây dựng pháp luật]

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, về cơ bản, ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đều thống nhất với những đánh giá trong Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho rằng thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan có nhiều cải tiến, đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật và đã đạt được những kết quả tích cực. 

Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích, làm rõ thêm những hạn chế, bất cập kéo dài nhiều năm, cần được quan tâm xử lý, khắc phục triệt để trong thời gian tới như: việc tổ chức thực hiện Chương trình chưa tốt, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm; tình trạng xin lùi thời gian trình, rút dự án khỏi Chương trình, bổ sung dự án gần sát kỳ họp còn nhiều; đồng thời, cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sát sao hơn trong chỉ đạo triển khai, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình được Quốc hội thông qua.

Về dự kiến Chương trình năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021, nhiều ý kiến tán thành đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình năm 2022 như dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; có ý kiến đề nghị cần trình dự án Luật này sớm hơn hoặc trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại hai kỳ họp; có ý kiến đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết để xử lý ngay một số nội dung cấp bách liên quan đến đất đai trong khi chưa kịp sửa đổi Luật Đất đai.

Có ý kiến đề nghị Quốc hội ban hành một văn bản về nội dung phòng, chống đại dịch COVID-19 để tạo cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn cho Chính phủ trong việc tổ chức phòng, chống dịch bệnh.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động đề xuất, rất tích cực, khẩn trương và phối hợp với Chính phủ chuẩn bị, báo cáo Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình kỳ họp việc thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất, trong đó có nội dung về phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là sáng kiến lập pháp rất quan trọng, có ý nghĩa, kịp thời, thể hiện Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ, cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Có ý kiến tán thành việc xây dựng Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gắn với hoạch định phát triển kinh tế-xã hội, tạo sự chủ động, dẫn dắt của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, nhưng đề nghị định hướng cần được xây dựng có sự linh hoạt, tránh lặp lại những hạn chế như đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa trước đây.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục