Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo tuyên bố nước này có thể sẽ không chấp nhận tuyên bố Rome, dự kiến sẽ đề ra đường lối của Liên minh châu Âu (EU) sau khi nước Anh rút khỏi khối này, nếu bản tuyên bố không đề cập những vấn đề mà Warsaw xem là cốt yếu.

Bản dự thảo tuyên bố nói rõ các nhà lãnh đạo EU sẽ hướng đến một liên minh thúc đẩy tiến bộ kinh tế và xã hội cũng như tăng cường liên kết và hội tụ, có tính đến nhiều mô hình xã hội khác nhau và vai trò chủ chốt của các đối tác xã hội.

Bà Szydlo nói: "Nếu bản tuyên bố không bao gồm những vấn đề là các ưu tiên của Ba Lan, chúng tôi sẽ không chấp nhận bản tuyên bố đó."

Theo bà, bốn ưu tiên cần đưa vào bản tuyên bố gồm sự đoàn kết của EU, bảo vệ sự hợp tác chặt chẽ của NATO, tăng cường vai trò của các chính phủ quốc gia và các quy tắc của thị trường chung vốn không thể bị chia rẽ mà phải thống nhất.

Hồi đầu tuần qua, lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền ở Ba Lan khẳng định Vácsava sẽ cứng rắn trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới  của EU và sẽ không chịu nhượng bộ trước bất cứ kiểu châu Âu "đa tốc độ" (hội nhập châu Âu với mức độ và tiến độ khác nhau) nào.

Vào đầu tháng 3 vừa qua, lãnh đạo các nước Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã ủng hộ mô hình châu Âu “đa tốc độ” tại hội nghị thượng đỉnh bốn bên tổ chức tại Versailles (Pháp)./.