Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các công văn ngày 8/7, phê duyệt 3 dự án do Chính phủ Hà Lan và Nhật Bản tài trợ.

Dự án "Chống ngập nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh" do Chính phủ Hà Lan viện trợ có giá trị 1.500.000 euro, được thực hiện theo cơ chế cấp phát từ ngân sách nhà nước đối với phần vốn viện trợ của Chính phủ Hà Lan cho dự án, vốn đối ứng do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bố trí trong ngân sách hàng năm của thành phố.

Dự án "Nâng cao năng lực cộng đồng và cải thiện điều kiện sống cho người dân tại hai xã Chư Hreng và Ngọc Bay, thị xã Kon Tum" do tổ chức CORDAID (Hà Lan) viện trợ.

Dự án do Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp chủ trì thực hiện trong 3 năm. Vốn đối ứng do Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp và tỉnh Kon Tum đóng góp bằng hiện vật và nhân lực.

Dự án "Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại thông qua Quỹ Hội nhập ASEAN-Nhật Bản (JAIF)./.

(TTXVN/Vietnam+)