Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ban Quản lý đô thị xây dựng công trình giao thông-đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông tin chính thức về tiến độ triển khai Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo văn bản này, ngày 8/9/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì cuộc họp tại Ủy ban Nhân dân thành phố với Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông-đô thị thành phố (Ban Giao thông-Đô thị) - đơn vị chủ đầu tư Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan để nghe Sở Giao thông Vận tải và Ban Giao thông-Đô thị báo cáo về kết quả rà soát tính khả thi và hiệu quả của Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau cuộc họp nêu trên, một số báo đã đưa tin không chính xác về nội dung cuộc họp, tiêu biểu là thông tin "Thành phố Hồ Chí Minh dừng triển khai Dự án xe buýt nhanh BRT".

Để khắc phục tình trạng đưa tin không chính xác như trên, Ban Giao thông-Đô thị thông tin như sau: Kết luận cuộc họp ngày 8/9/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đã giao Ban Giao thông-Đô thị phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hoàn chỉnh nội dung báo cáo rà soát tính khả thi và hiệu quả của Dự án Phát triển Giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các kiến nghị liên quan trình Ủy ban Nhân dân thành phố để báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét có ý kiến chỉ đạo vấn đề này.

Điều này cũng có nghĩa là lãnh đạo thành phố chưa có kết luận cuối cùng về Dự án nên thông tin "Thành phố Hồ Chí Minh dừng triển khai Dự án xe buýt nhanh BRT" ở thời điểm hiện nay là không chính xác.

[Phát triển xe buýt nhanh BRT ở Hà Nội: Hiệu quả và các vấn đề tồn tại]

Tại cuộc họp ngày 8/9/2017, Sở Giao thông Vận tải và Ban Giao thông-Đô thị đã thống nhất kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Dự án Phát triển Giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở bổ sung, cập nhật, điều chỉnh một số hạng mục, cấu phần dự án nhằm đảm bảo những yêu cầu về sự phù hợp với đặc điểm giao thông và đô thị của thành phố.

Sở Giao thông Vận tải và Ban Giao thông-Đô thị kiến nghị tăng cường tính khả thi, hiệu quả của dự án, làm cơ sở để nhân rộng loại hình xe buýt trong dự án thành một mạng lưới, một cấu phần cơ bản trong hệ thống giao thông công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai (bao gồm các tuyến tàu điện ngầm, các tuyến buýt chất lượng cao, tuyến buýt truyền thống sau khi quy hoạch lại)./.