(Ảnh minh họa: K GỬIH/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH4 ngày 16/10/2018 về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH4 nêu rõ: Thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản trên cơ sở toàn bộ 42,75km2 diện tích tự nhiên và 15.269 người của xã Tân Khai.

Địa giới hành chính thị trấn Tân Khai: Đông giáp xã Phước An và xã Tân Quan; Tây giáp xã Đồng Nơ; Nam giáp huyện Chơn Thành; Bắc giáp xã Minh Đức và xã Thanh Bình.

Thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài trên cơ sở toàn bộ 25,61 km2 diện tích tự nhiên và 11.909 người của xã Tiến Thành.

Địa giới hành chính phường Tiến Thành: Đông giáp phường Tân Bình và phường Tân Phú; Tây giáp xã Tân Thành; Nam giáp xã Tiến Hưng; Bắc giáp huyện Đồng Phú.

Thành lập thành phố Đồng Xoài trên cơ sở toàn bộ 167,32 km2 diện tích tự nhiên và 150.052 người của thị xã Đồng Xoài.

Địa giới hành chính thành phố Đồng Xoài: Đông giáp huyện Đồng Phú; Tây giáp huyện Chơn Thành; Nam giáp huyện Đồng Phú và tỉnh Bình Dương; Bắc giáp huyện Đồng Phú.

Sau khi thành lập thị trấn Tân Khai, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, huyện Hớn Quản có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn; thành phố Đồng Xoài có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường: Tân Bình, Tân Đồng, Tân Phú, Tân Thiện, Tân Xuân, Tiến Thành và 2 xã: Tân Thành, Tiến Hưng; tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 111 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 90 xã, 15 phường và 6 thị trấn.

Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH4 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2018. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh xã Tân Khai, xã Tiến Thành và thị xã Đồng Xoài phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 590/NQ-UBTVQH14 ngày 27/10/2018 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/11/2018.

Trong thời gian giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ông Đặng Xuân Phương được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Các ông: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và ông Đặng Xuân Phương theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.