Tiền Giang tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cho biết xác định việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên tinh thần các Nghị quyết Trung ương và Đề án của Tỉnh ủy là nhiệm vụ quan trọng.
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Nhằm triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã xây dựng và ban hành Đề án 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển bền vững kinh tế-xã hội.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang, sau hơn 2 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU, Tiền Giang đã đạt được những kết quả tốt. Địa phương thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp, giảm 1 Đảng bộ cấp huyện.

Tỉnh giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã do sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước thuộc huyện Tân Phước; nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy.

Đến nay, về mặt tổ chức, tỉnh Tiền Giang giảm 5 đầu mối cấp sở, ban, ngành; 57 đầu mối cấp phòng trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể; 195 đầu mối phòng, trạm thuộc trung tâm, chi cục, ban quản lý trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện; 28 trường tiểu học, 7 trường mầm non.

Nhân sự trong tỉnh đã giảm được 5 cấp trưởng, 2 cấp phó sở, ban, ngành; 57 cấp trưởng, 4 phó phòng thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Bên cạnh đó, tại sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện cũng giảm 209 cấp trưởng, 53 phó phòng, trạm thuộc trung tâm, chi cục, ban quản lý trực thuộc; 35 hiệu trưởng, 28 phó hiệu trưởng trường tiểu học, mẫu giáo.

[Tăng cường hợp tác thông tin giữa TTXVN và UBND tỉnh Tiền Giang]

Ngoài ra, tỉnh còn bố trí 397 trong tổng số 3.343 chức danh kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Có 1.004 trong tổng số 1.024 bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố và 20 trong tổng số 1.024 bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố. Tỉnh cũng điều động 193 công an chính quy về xã công tác, trong đó có 143 trưởng, 42 phó trưởng công an xã.

Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang Thái Ngọc Bảo Trâm cho biết, Đảng bộ là đơn vị Đảng bộ cấp huyện đầu tiên trong tỉnh được chọn sắp xếp, sáp nhập từ hai đơn vị. Bước đầu, Đảng bộ gặp những khó khăn nhất định nhưng hiện nay guồng máy đã hoạt động ổn định, nhịp nhàng. Giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang xác định tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng kịp thời và đồng bộ với chính quyền theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng từng loại hình theo quy định của Trung ương.

Nghị quyết được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang đánh giá guồng máy các đơn vị sau sắp xếp và con người sau bố trí lại đang hoạt động tốt. Mặt khác, thực tế cho thấy việc thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại địa phương có nhiều thuận lợi nhờ Đề án 02-ĐA/TU được xây dựng cụ thể, rõ ràng, bám sát quy định, chủ trương, hướng dẫn của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; xác định lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, có sự lãnh đạo tập trung thống nhất, toàn diện của các cấp ủy, sự chủ động, tích cực của các cấp, ngành nhất là thể hiện rõ trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được phát huy.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Tiền Giang hết sức chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đã tạo được sự đồng thuận cao trong cấp ủy các cấp, ngành, cán bộ, công chức và đảng viên kết hợp với chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy.

Sự kiểm tra thường xuyên về tiến độ của Tỉnh ủy và các ngành hữu quan cũng góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiến độ sắp xếp thuận lợi và hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu quả, tạo được niềm tin trong quần chúng, nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cho biết, xác định việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên tinh thần các Nghị quyết Trung ương và Đề án của Tỉnh ủy là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu.

Do vậy, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên mà nhất là người đứng đầu về tầm quan trọng và tính cấp thiết thực hiện Đề án 02-ĐA/TU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục