Tiep nhan don xin cham dut hoat dong kinh doanh da cap cua cong ty CNI hinh anh 1Trang web của Công ty CNI. (Nguồn: https://www.cni-vietnam.com.vn)

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết đã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn CNI Việt Nam.

Việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là do doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và thời gian bắt đầu xin chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/3/2019.

[Cục Cạnh tranh tiếp tục thực hiện quản lý về kinh doanh đa cấp]

Theo giấy phép, Công ty Trách nhiệm hữu hạn CNI, do ông Cheong Chin Tai làm Tổng giám đốc, có trụ sở chính tại 39 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này cũng có chi nhánh, văn phòng đại diện tại gần 40 tỉnh, thành trên cả nước.

Để giải quyết các thủ tục liên quan, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu Công ty có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 1/7/2019, Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực thi hành. Theo quy định tại Điều 46, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ được thành lập để tổ chức thực thi Luật Cạnh tranh (trực thuộc Bộ Công Thương).

Đến nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Do đó, kể từ ngày 1//7/2019, các hoạt động liên quan đến điều tra, xét xử vụ việc cạnh tranh, giải quyết thủ tục hành chính về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế … sẽ không thể triển khai thực hiện do chưa có cơ quan thực thi.

Vì vậy, hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vẫn được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng triển khai thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật chuyên ngành và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương./.

Đức Duy (Vietnam+)