Tieu chuan, dinh muc su dung xe oto tai don vi luc luong vu trang hinh anh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô của cán bộ lãnh đạo trong quân đội nhân dân, công an nhân dân là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng và tương đương thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.

Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô theo cấp bậc quân hàm. Cụ thể, sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tướng được sử dụng thường xuyên một xe ôtô trong thời gian công tác. Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại, giá mua xe theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

[Bộ Tài chính lý giải chuyện chi 1.000 tỷ đồng sắm ôtô công]

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên một xe ôtô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng/xe.

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên một xe ôtô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe.

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm là Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân được sử dụng xe ôtô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa là 820 triệu đồng/xe.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chức danh tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô hoặc vừa có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô theo chức danh lãnh đạo vừa có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô theo cấp bậc quân hàm nêu trên thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ mà xe ôtô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định thì người thay thế tiếp tục sử dụng, không trang bị mới cho đến khi đủ điều kiện thay thế xe ôtô theo quy định.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung

Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe tôtô phục vụ công tác chung. Cụ thể, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên hoặc cán bộ có hệ số lương từ 7,3 trở lên tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân mà không thuộc đối tượng sử dụng xe ôtô theo chức danh được sử dụng xe tôtô phục vụ công tác chung khi đi công tác.

Định mức sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung cho cán bộ nêu trên thực hiện theo quy định định mức sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng; định mức sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an. Số lượng xe ôtô trang bị cho từng cơ quan, đơn vị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho phù hợp nhưng không vượt quá số lượng xe ôtô quy định tại Nghị định này.

Trường hợp do yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, đặc biệt, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc bố trí xe ôtô phục vụ công tác chung cho các chức danh không thuộc phạm vi quy định trên khi đi công tác.

Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng; xe ôtô phục vụ công tác chung của ban quản lý dự án; giá mua xe ôtô; thay thế xe ôtô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; sắp xếp lại, xử lý xe ôtô.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/7/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)