Đề nghị tạm dừng giao, điều chuyển ôtô công cho các cơ quan, tổ chức

Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương tạm dừng giao, chuyển xe ôtô công cho các đơn vị trực thuộc trong thời gian văn bản mới chưa được ban hành.
Đề nghị tạm dừng giao, điều chuyển ôtô công cho các cơ quan, tổ chức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương tạm dừng giao, chuyển xe ôtô công cho các đơn vị trực thuộc trong thời gian văn bản mới chưa được ban hành.

[Bộ Tài chính yêu cầu đấu giá công khai ôtô dôi dư của các bộ, tỉnh]

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị, trong thời gian các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chuẩn bị được ban hành, các bộ, ngành, địa phương tạm dừng xem xét, giao, điều chuyển, bán xe ôtô công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án. Bộ Tài chính cũng lưu ý đề nghị trên có trường hợp loại trừ là xe của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Việc tạm dừng trên theo lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ áp dụng tới khi Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô thay thế quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, lãnh đạo ngành tài chính cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1. Việc tạm dừng cũng sẽ được áp dụng khi có nghị định của Chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục