Tieu su Uy vien Bo Chinh tri khoa XII Tran Quoc Vuong hinh anh 1Ông Trần Quốc Vượng. (Nguồn: TTXVN)

Ngày sinh: 5/2/1953
Quê quán: xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X, XI, XII
Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Tóm tắt quá trình công tác

Trước tháng 11/2006, là Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

11/2006: được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và được Ban Bí thư chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

2007 - 2011: được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 7/2011: được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

5/2013: được bầu bổ sung vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị./.
(Vietnam+)