Đoàn cán bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung đang thực hiện một số dự án tìm kiếm, thăm dò nguồn nước phục vụ sinh hoạt của dân cư ở Tây Nguyên.

Tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk, đoàn đã tiến hành khoan 6 giếng với độ sâu từ 100 đến 120m và đã cho kết quả 5 giếng có lưu lượng nước ngầm đáp ứng yêu cầu sinh hoạt các khu dân cư.  Tại xã Ea Đrông (Krông Buk) là vùng khó khăn nguồn nước sạch sinh hoạt, đoàn đã tiến hành 1 lỗ khoan sâu 150m để thu thập nguồn nước phục vụ việc nghiên cứu sự phân bố nước ngầm trong vùng.

Đoàn tiếp tục khoan thêm một số lỗ khoan sâu nhằm xác định sự phân bố và khả năng nguồn nước ngầm trong vùng, định hướng cho việc thăm dò nước phục vụ sinh hoạt các khu dân cư.

Tại thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, đoàn đang thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt cho Khu B tái định cư dân lòng hồ Đắk Nông với mục tiêu cấp nước sinh hoạt 500m3/ngày đêm. Hơn 6 tháng thi công, đoàn đã thực hiện 5 giếng khoan với độ sâu trên 105m đến tầng chứa nước ngầm phong phú; trong đó, đã xác định được 3 giếng khoan đạt lưu lượng nước trên 250 m3/ ngày đêm.

Hiện nay, đoàn tiếp tục khoan 2 giếng mới để đạt mục tiêu cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư mới này.

Thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt tại xã Nhơn Hoà, huyện Chư Sê, Gia Lai, đoàn đang thi công 2 giếng khoan sâu. Đoàn phấn đấu đến cuối tháng 12, hoàn thành công trình và bàn giao để địa phương lắp đặt các thiết bị bơm hút nước phục vụ sinh hoạt dân cư trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)