Tin tưởng vào các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội

Các cán bộ, đảng viên tin tưởng, quan tâm nhiều nhất tới những giải pháp về khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội và công tác tổ chức, quản lý đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Công nhân Công ty TNHH Handanbi Vina lắp ráp linh kiện điện thoại tại KCN Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Công nhân Công ty TNHH Handanbi Vina lắp ráp linh kiện điện thoại tại KCN Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Qua theo dõi Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiều đảng viên, cán bộ tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Cà Mau đồng tình, thống nhất và đánh giá cao kết quả Hội nghị đã đạt được. Trong đó, các cán bộ, đảng viên tin tưởng, quan tâm nhiều nhất tới những giải pháp về khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội và công tác tổ chức, quản lý đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyên là Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, dù đã nghỉ hưu nhiều năm nay nhưng ông Bùi Văn Tiếng (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng) vẫn thường xuyên theo dõi các hội nghị quan trọng của Đảng.

Ông rất tâm đắc khi Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đề ra những giải pháp để khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, trong đó có đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo ông Bùi Văn Tiếng, Hội nghị đã nêu lên những quan điểm rất đúng về đầu tư công.

Đó là trong điều kiện kinh tế và nguồn lực tài chính của đất nước còn hạn chế, không thể đầu tư công một cách dàn trải, vì thế cần rà soát, loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách để ưu tiên nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của quốc gia và các ngành, lĩnh vực, địa phương; không chỉ đầu tư công một cách tập trung, phù hợp với thực tiễn nguồn vốn mà còn phải đảm bảo nguồn vốn ấy đến “tận chân” công trình, không để do tiêu cực mà thất thoát.

Muốn vậy phải kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xóa bỏ cơ chế “xin-cho,” chống tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong đầu tư công.

Về các quyết định thi hành kỷ luật cán bộ, ông Bùi Văn Tiếng cho rằng “lò” chống tham nhũng đang rất “nóng,” có sức răn đe đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, tăng thêm niềm tin của nhân dân về nỗ lực làm trong sạch nội bộ, xây dựng và chỉnh đốn của Đảng thời gian qua cũng như trong thời gian tới.

[Tin tưởng, kỳ vọng vào đường hướng phát triển đất nước giai đoạn mới]

Theo Bí thư Quận ủy Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) Trần Thắng Lợi, việc Hội nghị Trung ương 3 nêu ra những nội dung mới của Quy định thi hành Điều lệ Đảng, tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên đã cho thấy sự tập trung, nghiêm túc của Trung ương trong việc xây dựng và gìn giữ các nội quy, quy định của Đảng, làm trong sạch hàng ngũ của Đảng.

Qua đó giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, duy trì kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Mới đây nhất, tháng 4/2021, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTƯ nhằm thống nhất tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã giúp các Đảng ủy quản lý đảng viên bài bản, cụ thể hơn.

Trên cơ sở triển khai Chỉ thị 28-CT/TW, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTƯ của Trung ương cũng như Chỉ thị số 04-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng ngày 8/1/2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Quận ủy Sơn Trà đã triển khai đến cấp ủy cơ sở trên địa bàn.

Thực hiện theo tinh thần chung của Hội nghị lần này, trong thời gian tới, Quận ủy Sơn Trà sẽ thường xuyên rà soát, phân loại, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng; tập trung kết nạp, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng để nâng cao chất lượng đảng viên trên toàn địa bàn.

Tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ông Lê Duy Tân, Bí thư Chi bộ khóm 3, Phường 6 cho rằng, Hội nghị Trung ương lần thứ 3 đã thảo luận, cho ý kiến về những nội dung mà qua thực tiễn thi hành còn có vướng mắc, bất cập, nhất là các vấn đề cụ thể phát sinh từ cơ sở.

Cụ thể như quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ cơ sở, Chi bộ; việc giới thiệu và kết nạp đảng viên; trường hợp kết nạp và công nhận đảng viên chính thức sai quy định...

“Đây là những vấn đề quan trọng thuộc phương pháp, quy trình thủ tục và nghiệp vụ của công tác Đảng cần được tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc hơn nữa trong thời gian tới. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tiếp tục được nhấn mạnh trong lần sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương lần này bởi đây vốn là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng với mục tiêu nhằm nâng cao tính tích cực, năng lực sáng tạo của đảng viên, để các quyết định của Đảng luôn là sản phẩm kết tinh bởi trí tuệ tập thể,” ông Lê Duy Tân nêu ý kiến.

Ông Trần Minh Lăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cà Mau cho rằng, những nội dung được Trung ương quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Theo đó, việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần 3 sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học thì những hạn chế, yếu kém tồn đọng từ lâu không chỉ của nền kinh tế mà những vấn đề lớn khác sẽ sớm được khắc phục,” ông Trần Minh Lăng bày tỏ tin tưởng.

Theo ông Lăng, trước mắt cần thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi tăng trưởng kinh tế, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu tổng quát đã đề ra cho cả nhiệm kỳ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục