Tinh Ninh Thuan day manh va su dung hieu qua von dau tu cong hinh anh 1Nhà máy điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước chính thức đưa vào vận hành thương mại. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Để giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đạt hiệu quả, hết trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đang tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công của năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam cho biết năm 2021 là năm đầu thực hiện giải ngân 1 năm theo quy định Luật Đầu tư công. Vì vậy, nhiệm vụ của tỉnh từ nay đến cuối năm là tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận thường xuyên tổ chức họp giao ban để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, giải ngân vốn ODA.

Tỉnh Ninh Thuận cũng tập trung đẩy nhanh nghiệm thu, quyết toán các dự án hoàn thành, không để dồn vào cuối năm; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, nhất là các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời hành vi thông thầu, cơ quan, tổ chức gây cản trở chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

[6 tháng, giải ngân đầu tư công trong nông nghiệp ước đạt gần 36%]

Ngoài ra, tỉnh cũng khẩn trương hoàn tất chuẩn bị đầu tư, mặt bằng để khởi công ngay sau khi được bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; chỉ đạo các chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án cần dự kiến khả năng giải ngân từng dự án. Qua đó, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chuyển giảm vốn các dự án giải ngân thấp để bổ sung vốn cho các dự án đẩy nhanh tiến độ.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 mà Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 là hơn 1.700 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao đến ngày 10/6 vừa qua là gần 1.900 tỷ đồng, tăng hơn 190 tỷ đồng, gồm vốn giao đầu năm hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong số đó, vốn trong nước hơn 1.100 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hơn 530 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 600 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất); vốn nước ngoài hơn 590 tỷ đồng, bao gồm vốn trung ương cấp phát hơn 470 tỷ đồng, vốn bội chi ngân sách địa phương hơn 120 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nguồn vốn giao bổ sung trong năm hơn 140 tỷ đồng vốn kết dư ngân sách tỉnh năm 2019 tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 2/4/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đến ngày 10/6, tổng vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 1.500 tỷ đồng; trong đó, phân bổ đầu năm là gần 1.400 tỷ đồng, bổ sung trong năm là hơn 150 tỷ đồng, còn lại 350 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương 267 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia 83 tỷ đồng) phân bổ sau cho các dự án khởi công mới khi được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg.

Ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, cho biết năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đến nay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này chưa được Trung ương giao nên một số dự án khởi công mới năm 2021 chưa được giao vốn thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg. Do đó, số vốn kế hoạch năm 2021 Trung ương giao ngay từ đầu tư đến nay chưa phân bổ hết, làm ảnh hưởng giải ngân.

Trong những tháng đầu năm 2021, các chủ đầu tư dự án mới tập trung lập phê duyệt dự án, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng để giải ngân, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm được giải quyết, chưa thỏa thuận được với một số hộ dân về giá bồi thường. Đồng thời, một số hộ dân tái lấn chiếm đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thuê tư vấn nước ngoài lập dự án gặp không ít khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, tổng vốn kế hoạch năm 2021 giao đầu năm giải ngân đến ngày 10/6 vừa qua là 334.443 triệu đồng, đạt 23,94% kế hoạch. Trong số đó, vốn trong nước giải ngân 247.974/802.540 triệu đồng, đạt 30,9% kế hoạch; vốn nước ngoài giải ngân 86.469/594.386 triệu đồng, đạt 14,5% kế hoạch. Đối với vốn giao bổ sung trong năm, tỉnh đã giải ngân 14.820/151.413 triệu đồng, đạt 9,8% kế hoạch./.

Công Thử (TTXVN/Vietnam+)