Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Tại văn bản gửi các địa phương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh và các sở, ngành, đơn vị liên quan có phương án tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bảo đảm an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đề nghị bố trí kinh phí của địa phương, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em. Đặc biệt, các địa phương quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày.

[Tăng cường kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu 2020]

Các địa phương có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn, vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

Các địa phương báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em, địa chỉ số 98 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.37475628, email: pttgte.cte@molisa.gov.vn) trước ngày 20/10./.

Hồng Kiều (Vietnam+)