Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 691/TTg-KGVX về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy" gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy,” “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” và “Ngày Thế giới phòng, chống ma túy" (26/6) với chủ đề “Toàn cầu chung sức hành động vì một cộng động lành mạnh không ma túy,” Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy,” từ ngày 1-30/6 tới, tập trung vào các nhiệm vụ:

Tuyên truyền sâu rộng đến từng địa bàn, cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma túy, hậu quả và tác hại của ma túy nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động và nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của gia đình, cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, hỗ trợ cai nghiện và giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Các hoạt động tuyên truyền cần tập trung vào các địa bàn trọng điểm về sử dụng và buôn bán ma túy, khu vực tiềm ẩn nguy cơ sản xuất ma túy tổng hợp, tái trồng cây thuốc phiện, cây cần sa. Chú trọng tuyên truyền về tác hại của ma túy, trong đó có ma túy tổng hợp đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động phổ thông và các đối tượng có nguy cơ cao.

Tổ chức các cuộc míttinh, ra quân biểu dương lực lượng, kết hợp với các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thông tại cộng đồng nhằm tạo phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng xã, phường không có ma túy. Các cơ quan truyền thông tăng thời lượng đưa tin, bài, ảnh, phóng sự về các hoạt động phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, cai nghiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy...

Mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới và các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý các tụ điểm phức tạp về ma túy. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả điều tra, bắt giữ các vụ sản xuất, buôn bán, vận chuyển ma túy, phòng ngừa, xóa bỏ các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy...

Đồng thời, các cơ quan Y tế, Công Thương... và các lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường) tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các chất gây nghiện, chất hướng thần; lưu ý việc phòng, ngừa, phát hiện tội phạm sử dụng tiền chất, nhất là từ nguồn dược phẩm trên thị trường để sản xuất ma túy tổng hợp.

Văn bản nêu rõ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tích cực tham gia phong trào phòng, chống ma túy; đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo Viện kiểm sát, Tòa án các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra kịp thời đưa ra xét xử các vụ án ma túy điểm; tăng cường tổ chức xét xử lưu động các vụ án ma túy ở các địa bàn phức tạp về ma túy để hỗ trợ công tác phòng ngừa tội phạm ở cơ sở.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy,” cụ thể, thiết thực và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Công an) trước ngày 10/7 tới đây.

Các thành viên Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp nêu cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy."

Thủ tướng cũng giao cho Bộ Công an theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện, tổng hợp kết quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy” báo cáo Chính phủ trước ngày 30/7 tới đây./.