Ton vinh doanh nghiep thuc hien tot trach nhiem xa hoi thoi COVID-19 hinh anh 1Diễn đàn quốc gia về Văn hóa với Doanh nghiệp lần thứ nhất có chủ đề: Tiếp biến văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế. (Ảnh: Vietnam+)

Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ nhất sẽ diễn ra ngày 5/12 tại Hà Nội nhằm biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là những doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Đó là thông tin được Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tiết lộ trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 9/11. Chủ đề của Diễn đàn năm 2021 là “Tiếp biến văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế.”

Đại diện Hiệp hội, ông Hồ Anh Tuấn cho hay lẽ ra sự kiện diễn ra ngày 10/11 (Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam) song do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức đã quyết định lùi lại. Hình thức tổ chức là trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong đó, số đại biểu tham dự trực tiếp là các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa doanh nghiệp và các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ.

“Sự kiện sẽ tạo một diễn đàn quy mô quốc gia, nơi các cơ quan chức năng gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản lý và nghiên cứu về văn hoá doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hoá trong phát triển bền vững kinh tế, kiến tạo môi trường kinh doanh. Diễn đàn cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các kiến nghị về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19,” ông Hồ Anh Tuấn cho biết.

Diễn đàn cũng là nơi các nhà nghiên cứu, quản lý và các doanh nghiệp thảo luận về các nội dung: Lý luận chung về tiếp biến văn hóa để phát triển; Vai trò của tiếp biến văn hóa đối với phát triển bền vững kinh tế; Bài học kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam và thế giới; Tiếp biến văn hóa để tồn tại, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong và sau đại dịch COVID-19; Tiếp biến văn hóa - Nền tảng để hội nhập kinh tế quốc tế thành công; Đề xuất các kiến nghị về cơ chế, chính sách liên quan.

Cũng tại diễn đàn, Ban Tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248) sẽ sơ kết 5 năm triển khai, tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam”./.

PV (Vietnam+)