Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể vào sáng 14/12 tại thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng cùng một số vấn đề quan trọng khác./.

(Vnews/Vietnam+)