Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị. (Nguồn: Ngân hàng Chính sách)

Ngày 27/10, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tổ chức phiên thường kỳ quý 3/2015 tại Hà Nội. Theo báo cáo, trong 9 tháng qua ngân hàng này đã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tăng cường quản lý và giải ngân vốn đối với các chương trình tín dụng chính sách theo kế hoạch tăng trưởng được duyệt.

Về thực hiện kế hoạch tín dụng, đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 147.196 tỷ đồng, tăng 10.446 tỷ đồng so với thực hiện năm 2014; tổng dư nợ đạt 137.572 tỷ đồng, tăng 8.116 tỷ đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Doanh số cho vay trong 9 tháng qua đạt 35.424 tỷ đồng, bằng 121,7% so với cùng kỳ năm 2014, tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ cận nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc và cho vay học sinh sinh viên.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai cho vay từ ngày 5/9, sau 1 tháng triển khai dư nợ chương trình đạt gần 1.000 tỷ đồng với trên 30.000 hộ mới thoát nghèo được vay vốn.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội đề nghị trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách Xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền để huy động nguồn vốn địa phương. Chủ động hơn trong việc huy động vốn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương kịp thời giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng dự nợ tín dụng năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cần nghiên cứu, đề xuất với các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2016 và nâng mức cho vay phù hợp với nhu cầu thực tế của chương trình tín dụng học sinh sinh viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt những chính sách mới vừa được Chính phủ ban hành./.