Tong nguon von hoat dong tin dung chinh sach dat 207.217 ty dong hinh anh 1Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Minh Hưng chỉ đạo tại cuộc họp. (Nguồn: NHCSXH)

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội họp phiên thường kỳ quý 2.

Phát biểu tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban điều hành, tình hình hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn tiếp tục đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay.

[Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách đạt 198.505 tỷ đồng trong 6 tháng]

Đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 207.217 tỷ đồng, tăng 12.796 tỷ đồng so với năm 2018, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Các đơn vị trong toàn hệ thống đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 14.128 tỷ đồng, tăng 2.318 tỷ đồng so với cuối năm 2018.

Tong nguon von hoat dong tin dung chinh sach dat 207.217 ty dong hinh anh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: CTV)

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 198.505 tỷ đồng, tăng 10.713 tỷ đồng so với 31/12/2018 với hơn 6,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 173.855 tỷ đồng, tăng 8.714 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 66% kế hoạch. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,78% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,39% tổng dư nợ.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 113.000 lao động, trong đó hơn 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 8.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 757.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng hơn 10.000 căn nhà ở cho các đối tượng chính sách...

Để hoàn thành kế hoạch tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm 2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành chủ động làm việc với các Bộ, ngành để bố trí đủ nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ, Chủ tịch yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp Ngân hàng Nhà nước tham mưu Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội bố trí cấp vốn bổ sung 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay nhà ở xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ động tổ chức huy động vốn theo kế hoạch đã giao nhằm đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng. Đặc biệt với những nhu cầu vay vốn bức thiết mới phát sinh như người chăn nuôi thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, cháy rừng tại một số tỉnh miền Trung, trồng tiêu ở khu vực Tây Nguyên... Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động, linh hoạt giải quyết cho vay nhằm giúp bà con tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, chuyển đổi mô hình chăn nuôi.

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị chú trọng cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung nguồn vốn cho vay, đồng thời chỉ đạo các chi nhánh thực hiện sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40 theo các kế hoạch của Ban Kinh tế Trung ương đã đề ra./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)