Chủ đề

Giá điện

Theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá điện vừa được Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký, mức giá bán điện bình quân sẽ tăng thêm 8,36% từ 20/3/2019, lên 1.864,44 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).