Giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Những khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ở các tỉnh, thành, quận, huyện tại thời điểm ngày 30/7 đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ được giảm giá tiền điện từ 10-15%.

Những khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ở các tỉnh, thành, quận, huyện tại thời điểm ngày 30/7 đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ được giảm giá tiền điện từ 10-15%./.

(Vnews/Vietnam+)