Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Canada

Ngày 21/8/1973: Việt Nam và Canada thiết lập Quan hệ Ngoại giao. Tháng 11/2017: Việt Nam và Canada thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện trong đó đã đề ra các nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước, tập trung vào 7 lĩnh vực hợp tác: chính trị – ngoại giao, thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng – an ninh, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.