Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Ngày 31/1/1950, CHDCND Triều Tiên và Việt Nam chính thức thiết lập Quan hệ Ngoại giao. Đây là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, sau Trung Quốc và Liên Xô. Mối quan hệ giữa hai nước trong 69 năm qua là Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác Truyền thống.