Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.

Thí sinh nhập số báo danh để tra cứu điểm thi trực tiếp theo hướng dẫn tại đây:

Phạm Mai (Vietnam+)