Trà Vinh hướng dẫn việc giới thiệu, thời hạn nhận hồ sơ người ứng cử

Cùng với việc hướng dẫn nội dung, thủ tục giới thiệu và thời hạn tiếp nhận hồ sơ người ứng cử, Ủy ban Bầu cử Trà Vinh hướng dẫn rõ việc xác định số người trong danh sách ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử.
Trà Vinh hướng dẫn việc giới thiệu, thời hạn nhận hồ sơ người ứng cử ảnh 1Quang cảnh một hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trà Vinh. (Nguồn: TTXVN)

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến ngày 2/3, Ủy ban Bầu cử cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hoàn thành công tác hướng dẫn về nội dung, quy trình, thủ tục giới thiệu và ấn định thời hạn tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử.

Ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, cho biết cùng với việc hướng dẫn nội dung, quy trình, thủ tục giới thiệu và thời hạn tiếp nhận hồ sơ người ứng cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh còn nêu rõ việc xác định số người trong danh sách ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cụ thể, với đơn vị bầu cử 3 đại biểu thì số dư ít nhất là 2 người, đơn vị bầu cử 4 đại biểu trở lên, số dư ít nhất phải là 3 người. Trường hợp đơn vị bầu cử được bầu 1 hoặc 2 đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử chỉ cần nhiều hơn số đại biểu được bầu ít nhất là 1 người.

[Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác giới thiệu người ứng cử]

Theo Thông báo số 47-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Trà Vinh có 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 94 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian cuối nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 17 giờ ngày 14/3/2021.

Cùng với các công việc nêu trên, Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế để tham mưu, giúp Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo thực hiện về mọi công tác trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục