Trang bị kỹ năng cho người dùng Internet đảm bảo an toàn thông tin

Người sử dụng Internet được trang bị đầy đủ các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin, an tâm sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, thực hiện các giao dịch điện tử trên không gian mạng.
Trang bị kỹ năng cho người dùng Internet đảm bảo an toàn thông tin ảnh 1Mục tiêu của đề án là trang bị đầy đủ các kỹ năng cơ bản cho người dùng Internet. (Nguồn: Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025.”

Một trong những mục tiêu tổng quát của Đề án là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức yếu kém của con người về các nguy cơ mất an toàn thông tin.

Người sử dụng Internet được trang bị đầy đủ nhận thức và các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin, có thể an tâm sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tích cực, hiệu quả.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhận thức được vai trò, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

[Việt Nam tham gia tích cực trong hợp tác ASEAN về đảm bảo an ninh mạng]

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 tổ chức 3 chiến dịch nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản quy mô lớn trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thiết lập 3 trang/kênh trên mạng xã hội (tiêu biểu như Facebook, Zalo, YouTube), tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau...

Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục; qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội; hệ thống thông tin cơ sở và các phương thức khác.

Ngoài ra, Đề án hướng đến tuyên truyền về bảo đảm an toàn thông tin cho các nhóm đối tượng người cao tuổi và thanh, thiếu niên; định hướng nội dung, hoạt động và xây dựng, biên tập các tài liệu tuyên truyền thuộc phạm vi của Đề án.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 23/11/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục