Triển khai công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp nhiệm vụ quân sự

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.
Triển khai công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp nhiệm vụ quân sự ảnh 1Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 1/7, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến tới trên 40 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, 9 nhiệm vụ trọng tâm đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định trong năm 2021.

Báo cáo trung tâm do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trình bày cho thấy Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình trong điều kiện bình thường mới; triển khai toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Một trong những kết quả nổi bật là Tổng cục Chính trị đã chủ động tham mưu với Đảng, Quân ủy Trung ương nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nghiên cứu đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức một số nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chủ động thông tin tích cực, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân.

Quân đội là một trong những lực lượng tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động.

Các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, sự kiện quan trọng; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hệ thống quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đầu nhiệm kỳ. Công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng được duy trì nền nếp, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các tổ chức quần chúng và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được triển khai tích cực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và địa phương tiếp tục được duy trì.

Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định. Cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được thời gian qua của Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị, Đại tướng Lương Cường cho rằng Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị cả thường xuyên và đột xuất theo đúng tinh thần: ở đâu khó khăn, gian khổ, phức tạp, hiểm nguy, ở đó có bộ đội; ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Định hướng về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là các cơ quan chiến lược, chiến dịch cần nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề về quân sự, quốc phòng; xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quân đội phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở; nghiên cứu, quán triệt, bổ sung những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy các môn khoa học xã hội, nhân văn trong quân đội và trong nội dung chương trình giáo dục thường xuyên cho các đối tượng.

Các đơn vị đẩy mạnh hoạt động thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất của đơn vị; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Triển khai công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp nhiệm vụ quân sự ảnh 2Đại tướng Lương Cường và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Toàn quân chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội, từng cấp ủy, tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức cán bộ; phải đủ sức lãnh đạo đơn vị và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ nay đến cuối năm, chuyên đề “Phòng, chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân” sẽ được chỉ đạo xây dựng, triển khai trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, góp phần nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.

Cán bộ, chiến sỹ toàn quân bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn để triển khai toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục