Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, nếu Mỹ không thoát khỏi "chính sách thù địch" và không đề xuất giải pháp thực sự để phi hạt nhân hóa, Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục đàm phán./.

(Vnews)