Tròn 44 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc: Những hình ảnh lịch sử

Trải qua 44 năm là thành viên của Liên hợp quốc (LHQ), hợp tác Việt Nam - LHQ đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực, Việt Nam đã từng bước tạo dựng “Thương hiệu Việt Nam.”
(TTXVN/Vietnam+)