Trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” đã khai mạc chiều 15/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và cắt băng khai mạc.

Trưng bày do Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), chào mừng Đại hội đại biểu các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm…, trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” giới thiệu những dấu mốc quan trọng, những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực, sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam.

Trưng bày gồm 4 phần. Phần thứ nhất có chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền” (1930-1945) gồm các hình ảnh, tài liệu, hiện vật điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với 3 cao trào cách mạng lớn: Cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh; cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939; cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939-1945, đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

Phần thứ hai với chủ đề “Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước” (1945-1975) gồm những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về những dấu mốc lịch sử trong giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Trong giai đoạn (1945-1954), Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế, xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Giai đoạn (1954-1975), trước thực trạng đất nước bị chia cắt làm hai miền, Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, lật đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần thứ ba có chủ đề “Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước” (từ năm 1975 đến nay) giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về những đối sách, đường lối lãnh đạo của Đảng sau khi thống nhất đất nước, đặc biệt là công cuộc đổi mới, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, tạo nên những thay đổi căn bản trên con đường phát triển đất nước theo hướng ngày một văn minh, hiện đại…

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh,” phần thứ tư của trưng bày giới thiệu về công tác xây dựng Đảng, được thể hiện qua các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương nhằm tăng cường việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày, ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” góp phần khẳng định niềm tin, niềm tự hào của toàn thể nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh.

Trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15/1/2020 đến hết ngày 31/3/2020./.

Phương Hà (TTXVN/Vietnam+)