(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố năm 2016, trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn lao động làm 8.251 người bị nạn. Số vụ tai nạn lao động chết người là 799 vụ với số người chết là 862 người, tính trung bình khoảng 2-3 người chết vì tai nạn lao động mỗi ngày.

Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thông tin về tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.

Tỷ lệ tai nạn lao động chết người trên tổng số vụ tai nạn lao động. (Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội):
Bên cạnh số liệu về tai nạn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đưa ra những thông tin về tình hình sức khoẻ lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo báo cáo của 43 tỉnh, thành phố, hiện nay mới quản lý được 49.592 cơ sở lao động, trong đó số cơ sở lao động có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại là hơng 20.000 cơ sở (chiếm 46,1%). Tuy nhiên, mới chỉ có hơn 8.000 cơ sở đã thực hiện lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động (chiếm 17,3%), trong đó có hơn 4.000 cơ sở lao động có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại (chiếm 55,2%).

Trước thực trạng tai nạn lao động ngày càng gia tăng về số vụ tai nạn nghiêm trọng, bệnh nghề nghiệp ngày càng phức tạp, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần đầu tiên được tổ chức sẽ có chủ đề: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”

Năm 2017 là năm đầu tiên tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động vào tháng 5. Thành phố Hà Nội là địa phương đăng cai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017. Lễ phát động Tháng hành động được tổ chức vào ngày 6/5 năm tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt xô (Hà Nội).

Nhằm hưởng ứng tháng hành động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức 3 đoàn thanh tra tại 69 doanh nghiệp và 1 số công trình xây dựng về an toàn lao động. Các Bộ, ngành như Công thương, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đều tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Riêng thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động đối với 60 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố./.