Trung Quoc ra Sach Trang quoc phong trong thoi ky moi hinh anh 1Máy bay chiến đấu J-20 bay biểu diễn tại Triển lãm Hàng không ở Chu Hải ngày 11/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/7, Trung Quốc đã ra Sách Trắng về chính sách quốc phòng với tiêu đề "Quốc phòng của Trung Quốc trong thời kỳ mới."

Đây là lần thứ mười Trung Quốc ra Sách Trắng quốc phòng kể từ năm 1988 và là văn kiện toàn diện đầu tiên sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 năm 2012.

Th