Ngày 20/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ biên giới thị xã Hà Tiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia vừa được tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt trong kế hoạch giai đoạn mùa khô 2009-2010.

Có 109 hài cốt liệt sỹ được quy tập ở Campuchia đưa về tổ chức lễ truy điệu, an táng trong đợt thứ 13 này. Như vậy đã có 1.464 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được quy tập, truy điệu và đưa về an táng tại quê hương

Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong công tác đền ơn, đáp nghĩa; là tình cảm, sự tri ân của nhân dân đối với các liệt sỹ đã tham gia chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của nhân thân các liệt sỹ trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập và đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an táng tại quê nhà./.

Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)