Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước.

Với vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, hơn 50 cán bộ, phóng viên và kỹ thuật viên của Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia đưa tin tại Đại hội Đảng với mong muốn cập nhật những dòng thông tin chính thống, chính xác và nhanh nhất diễn biến hoạt động tại Đại hội tới công chúng./.

(Vnews/Vietnam+)