Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

Người chỉ rõ nguyên nhân làm suy thoái đạo đức đều bắt nguồn từ “căn bệnh cá nhân chủ nghĩa” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ quan trọng, là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng đạo đức cách mạng và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

Người chỉ rõ nguyên nhân làm suy thoái đạo đức đều bắt nguồn từ “căn bệnh cá nhân chủ nghĩa” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Những quan điểm toàn diện và sâu sắc về bản chất, vai trò, chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (đăng báo “Nhân dân” ngày 3/2/1969).

Cho đến nay, những lời dặn của Người trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục