Tư tưởng Phật giáo hướng đến một thế giới yên bình, bền vững

Các đại biểu tham dự đại lễ Phật đản Vesak 2019 năm nay đã chia sẻ nhiều nội dung thuyết trình với mong muốn xây dựng một thế giới yên bình và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ về một xã hội bền vững,” các đại biểu tham dự đại lễ Phật đản Vesak 2019 đã chia sẻ nhiều nội dung thuyết trình với mong muốn xây dựng một thế giới yên bình và phát triển bền vững.

Mục tiêu tối thượng của Phật giáo là đạt được xã hội hòa hợp dựa trên công lý, tình bằng hữu và sự cộng sinh hòa bình.

Theo Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, hiện thế giới đang giàu có hơn nhưng 1/5 dân số thế giới lại nghèo khó cùng cực.

[Chương trình nghệ thuật quốc tế Đại lộ di sản mừng Đại lễ Vesak 2019]

Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đang gặp nhiều thách thức khi môi trường ngày càng ô nhiễm, nạn khủng bố tiếp tục diễn ra, đe dọa hòa bình và trật tự xã hội.

Giữa biến động đó, khái niệm sự cân bằng trong con đường trung đạo của Phật giáo đang ngày càng khẳng định giá trị.