Các hoạt động tư vấn thông tin về chi phí, các kênh hợp pháp để đi làm việc ở nước ngoài một cách an toàn sẽ được tổ chức rộng rãi từ 17/12/2013 đến tháng 2/2014.

Những hoạt động này do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, MTV EXIT (Chấm dứt buôn bán người và bóc lột lao động) phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Chương trình viện trợ của Chính phủ Austrialia và Cơ quan viện trợ phát triển của Hoa Kỳ.

Các hoạt động chủ yếu gồm: Đối thoại chính sách, tư vấn pháp lý, giới thiệu các doạnh nghiệp xuất khẩu lao động uy tín… Đặc biệt, các dịch vụ hỗ trợ nhằm ngăn ngừa tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở thành nạn nhân của hoạt động mua bán người và bóc lột lao động sẽ được giới thiệu trực tiếp với người dân địa phương.

Mục đích của các hoạt động này nhằm cung cấp các kỹ năng tự bảo vệ cũng như nâng cao nhận thức của người dân tại các địa phương này về di cư an toàn

Chuỗi các sự kiện sẽ diễn ra đầu tiên tại các huyện Thanh Ba, huyện Phú Ninh (tỉnh Phú Thọ) trong hai ngày 17 và 18/12 nhằm hưởng ứng Ngày Người di cư quốc tế (18/12). Sau đó, các sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi và Thanh Hóa.

Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội, ông Gyorgy Sziraczki cho rằng, việc thiếu hiểu biết là nguyên nhân khiến người lao động lâm vào các hoàn cảnh rủi ro.

“Sự đóng góp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài vào tăng trưởng và phát triển của cả quốc gia phái cử và quốc gia tiếp nhận là rất lớn, nhưng đáng buồn là nhiều người trong số họ đã bị bóc lột, lạm dụng và thậm chí, trở thành nạn nhân của những kẻ buôn bán người,” ông Gyorgy Sziraczki nói.

Theo báo cáo số liệu từ điều tra ban đầu của Dự án Hành động ba bên nhằm bảo vệ người lao động di cư trong và từ khu vực tiểu vùng sông Mê Kông tránh khỏi sự bóc lột lao động của ILO (ILO GMS TRIANGLE) thực hiện năm 2011, trong những người được khảo sát, không một người lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài nào tại Thanh Hóa và Quảng Ngãi biết các quy định của Chính phủ về tiền dịch vụ, tiền môi giới và việc hoàn trả các khoản tiền này.

Một nửa trong số 300 người lao động được hỏi cho biết họ không biết các kênh uy tín để đi làm việc ở nước ngoài và 95% trong số họ không biết về quyền được giữ hộ chiếu khi làm việc ở nước ngoài.

Đặc biệt, cứ 2 trong số 3 người có dự định đi làm việc ở nước ngoài không biết một thông tin gì về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động./.
Hồng Kiều (Vietnam+)