Ông Taieb Baccouche. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Ban Thư ký ASEAN cho biết Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Tunisia Taieb Baccouche đã thực hiện một cuộc điện đàm với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Cập nhật về việc chuyển đổi chính trị gần đây ở Tunisia và việc thành lập một chính phủ mới kể từ cuộc bầu cử vào năm 2014, Bộ trưởng Baccouche nhấn mạnh là một thành viên của Liên minh Maghreb Arab (AMU), Tunisia mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN nhằm mang lại lợi ích từ mô hình và kinh nghiệm ASEAN.

Ông chúc mừng những thành công của ASEAN trong việc đồng thuận xây dựng một cộng đồng khu vực mặc dù có sự đa dạng của ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và tình trạng phát triển khác nhau.

Tổng thư ký Lê Lương Minh thông báo với Bộ trưởng Baccouche về việc Cộng đồng ASEAN sẽ chính thức được hình thành vào cuối năm nay và nhấn mạnh tầm quan trọng của Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN.

Tổng thư ký cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm để đảm bảo rằng những thành quả của hội nhập khu vực thực sự có lợi cho người dân.

Như vậy, ASEAN trông đợi được hợp tác với không chỉ các quốc gia thành viên mà còn các đối tác bên ngoài trong việc giải quyết các vấn đề đang nổi lên toàn cầu có ảnh hưởng đến sinh kế của người dân cũng như nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

Hai bên đã nhất trí thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ASEAN-Tunisia mạnh mẽ hơn và tiếp tục tăng cường hơp tác thông qua khuôn khổ hợp tác Á-Phi./.