Ngày 18/11, kết thúc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21, Lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (AHRD).

Đây là văn kiện chính trị đầu tiên của ASEAN nhằm tạo khuôn khổ chung cho tăng cường hợp tác ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền ở khu vực.

Tuyên bố thể hiện nguyện vọng, quyết tâm và nỗ lực của người dân và chính phủ các nước thành viên xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân.

Tuyên bố khẳng định cam kết của ASEAN tôn trọng, thúc đẩy và bảo vệ các quyền cơ bản của con người cũng như phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân khu vực như đã nêu trong Hiến chương ASEAN, đồng thời thể hiện cam kết của ASEAN trong thúc đẩy thực hiện Tuyên bố Nhân quyền ASEAN phù hợp với các nguyên tắc đề ra trong Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, Tuyên bố và Chương trình Hành động Viên, và các văn kiện quốc tế về nhân quyền khác mà các quốc gia thành viên ASEAN đã tham gia.

Bên cạnh đó, Tuyên bố cũng khẳng định lại các giá trị nhân quyền chung, đi đôi với coi trọng các giá trị và đặc thù của ASEAN và các quốc gia trong khu vực, quyền đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm trước cộng đồng, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực quyền con người.

Tuyên bố Nhân quyền ASEAN gồm 7 phần: phần mở đầu, các nguyên tắc chung, các quyền dân sự và chính trị, quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, quyền phát triển, quyền hưởng hòa bình, hợp tác thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.

Thông cáo báo chí ngày 18/11 của Ban thư ký ASEAN cho biết nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 tại Phnôm Pênh, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Brazil, bà Maria Edileuza Fontenele Reis đã công bố quyết định của Brazil tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Thông cáo nêu rõ 10 bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ký văn bản về việc kết nạp Brazil vào TAC.

Hiệp ước TAC được các bên liên quan ký tại Hội nghị Cấp cao ASEAN đầu tiên ở Bali (Indonesia) ngày 24/2/1976, dưới tên gọi "Thỏa thuận Bali I." Năm 1996, TAC được sửa đổi, cho phép các nước ngoài Đông Nam Á tham gia, sau đó tiếp tục được sửa đổi và bổ sung vào năm 1998 để xác định chủ thể có quyền đồng ý cho phép những nước ngoài khu vực tham gia Hiệp ước.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết sự gia nhập của Brazil đã nâng tổng số các bên ký TAC lên 31, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của quốc gia Mỹ Latinh này là đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực, đặt nền tảng cho việc thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Brazil và ASEAN./.

(TTXVN)