Ngày 25/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử với tên miền http://www.hoabinh.gov.vn.

Đây là kênh thông tin chính thức về những chủ trương chính sách, sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của địa phương được cập nhật thường xuyên, đầy đủ trong cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Cổng thông tin điện tử còn cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, tiến tới trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến.

Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phong phú và tiện ích, từ giao diện của trang chủ, người truy cập có thể tìm hiểu về một số chuyên mục như: chuyên mục dành cho chính quyền, doanh nghiệp, du khách, người dân và có thể tham khảo thông tin từ các địa phương, đơn vị trực thuộc tỉnh.

Việc ra đời cổng thông tin điện tử góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tạo tiền đề cho quá trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh./.

Nhan Sinh (Vietnam+)