Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc họp lần thứ hai trong năm nay của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) và các cuộc họp liên quan đã diễn ra ở Manado, Indonesia từ 29-30/5.

Cuộc họp tập trung kiểm điểm tiến độ thực hiện Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN 2010 (MPAC) và soạn thảo Chương trình nghị sự Kết nối ASEAN cho giai đoạn sau 2015. Đại sứ Nguyễn Hoành Năm, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp.

Các đại diện ACCC ghi nhận việc triển khai MPAC 2010 đã thúc đẩy tiến trình kết nối ASEAN trên cả ba lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thể chế và con người. Một số dự án kết nối đang triển khai tốt và đúng tiến độ.

Về kết nối cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng Mạng lưới Cao tốc ASEAN (AHN), phân đoạn Singapore-Thái Lan của tuyến đường sắt kết nối Singapore-Côn Minh, thành lập Hành lang Băng thông rộng ASEAN (ABC) vào năm 2013; kết nối, đồng bộ hoá trung tâm cung cấp, truyền tải điện lực lên mức 50 MW vào tháng 1/2016.

Về kết nối thể chế, các khung triển khai của Thị trường hàng không đơn nhất ASEAN và Thị trường vận tải biển đơn nhất ASEAN đã được duyệt và thông qua; các hiệp định tạo thuận lợi về vận tải, quá cảnh hàng hóa tiếp tục được triển khai.

Về kết nối con người, đã đưa vào hoạt động Trung tâm nguồn về học tập trực tuyến (tập trung vào kết nối con người, văn hoá, thanh niên), đưa vào sử dụng Sách giáo khoa nguồn ASEAN, cũng như triển khai các khóa nghiên cứu học tập ASEAN tại các trường trong Mạng các trường Đại học ASEAN (AUN).

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng những vấn đề hạn chế về vốn, nguồn lực, quy định và quy trình phối hợp chưa đồng bộ tiếp tục là những nguyên nhân cản trở việc thực hiện MPAC. Để tháo gỡ, ACCC nhất trí tiếp tục kêu gọi các bên hỗ trợ tài chính, lập kế hoạch rõ ràng để thúc đẩy giải quyết, phối hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư dưới hình thức PPP để công bố ra thị trường...

Tại cuộc họp, các nước khẳng định quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các biện pháp nêu trong MPAC, nhấn mạnh các biện pháp tăng cường công tác điều phối thực hiện MPAC, tăng cường sự phối hợp giữa ACCC và Điều phối cấp quốc gia (NC), việc nâng cao năng lực cho Ban thư ký ASEAN trong hỗ trợ theo dõi các hoạt động về kết nối ASEAN.

Về xây dựng Chương trình nghị sự Kết nối ASEAN sau 2015, ACCC ghi nhận tiến độ soạn thảo văn kiện ở cấp làm việc. Dựa trên MPAC 2010, văn bản kết nối ASEAN sau 2015 sẽ tiếp tục triển khai kết nối trên ba trụ cột cơ sở hạ tầng, thể chế và con người, tuy nhiên, cũng sẽ xác định các lĩnh vực kết nối chiến lược cụ thể hơn, kèm theo các mục tiêu và sáng kiến chi tiết cho từng chiến lược. Dự kiến, văn bản này sẽ được trình các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 9/2016.

Theo kế hoạch, cuộc họp ACCC lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Vientiane (Lào) vào tháng 10 tới./.