Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 23/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam (Quốc hội khóa 13) đã họp phiên toàn thể lần thứ 14 thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2015.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đại diện Chính phủ, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày kết quả công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2015; nghe Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra công tác đối ngoại năm 2015.

Căn cứ kết quả hoạt động giám sát trong năm 2015, tiếp thu ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên Ủy ban, các đại biểu và chuyên gia tham dự phiên họp thẩm tra, Ủy ban Đối ngoại đánh giá cao và cơ bản nhất trí về những nội dung chính đã đề cập trong Báo cáo của Chính phủ về kết quả công tác đối ngoại của Nhà nước trong năm 2015.

Báo cáo đã hệ thống tương đối đầy đủ, có nhiều đánh giá khách quan, xác thực về những diễn biến chính của tình hình khu vực và thế giới trong năm 2015, nêu được những thành tựu nổi bật trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận và đánh giá về những diễn biến trong tình hình khu vực và thế giới, kết quả hội nhập quốc tế của Việt Nam và dự báo tình hình và nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời gian tới./.